Ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022

Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - Τομέας Ευρωπαϊκού Δικαίου

Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο επικοινωνίας - Τομέας Ελληνικού Δικαίου

Ο ανήλικος κατά το αστικό δίκαιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις) σε αντίθεση με το ποινικό δίκαιο - Τομέας Ελληνικού Δικαίου

 

Άρθρο 9  Α του Συντάγματος – Δικαίωμα προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων - Τομέας Ελληνικού Δικαίου

 

Ο θεσμός του γάμου και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα - Τομέας Ελληνικού Δικαίου

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και Διεθνές Δίκαιο - Τομέας Διεθνούς Δικαίου

Παραβατικοί νέοι και η ποινική αντιμετώπισή τους - Τομέας Ελληνικού Δικαίου

 

Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Υπόθεση Λοϊζίδου - Τομέας Διεθνούς Δικαίου

Παραβίαση Δικαιωμάτων του παιδιού στην αφρικανική ήπειρο - Τομέας Διεθνούς Δικαίου


  

Ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021